Hakkımızda

Sizin İçin En İyi Hizmetleri Sunuyoruz

KOCA ENERJİ, enerji alanında küçük, orta ve büyük ölçekli çatılardan, farklı tipte arazilere kadar güneş enerji sistemleri kurulumu ve işletme bakımı konusunda uzman bir enerji şirketidir.

KOCA ENERJİ, 100 mWp + üzerinde kurulum yapmış, 15 mWp sahanın yatırımcısı , 30 mWp sahanın işletme, bakım ve onarım işlerini yapan sektöründe etkin bir çözüm ortağıdır.

MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ

KOCA ENERJI, yaşadığımız gezegenin enerji ihtiyacını temiz kaynaklarla karşılamaya öncülük ederek, güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırıp, insanoğlunun geleceğini yeni teknolojiler ile destekleyip, dünya ekonomisine katkı sağlamayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmayı amaç edinmektedir. Doğal çevrenin ekolojik denge ve kaynaklarını koruyan, aynı zamanda, yer aldığı sosyal çevre ile ilişkide bulunduğu tüm tarafların gelişimlerine katkıda bulunarak memnuniyetlerini ön plana çıkaran yönetim politikaları ve izlediği modern teknoloji çerçevesinde hizmet vererek ülke ekonomisine katkıda bulunan bir firma olmayı kendisine misyon edinmiştir. Dürüst, güvenilir, ilkeli ve fikir sahibi bir kuruluş olarak varlığını uzun süreler devam ettirebilmeyi görev edinmektedir.

KOCA ENERJİ olarak  geliştirdiğimiz projelerde sunduğumuz kaliteli hizmet ve ürünlerle hedeflediğimiz amaç; Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak bu yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını arttırmaktır. Bu perspektifle yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak isteyen yatırımcılara doğru proje geliştirme hizmeti vererek, enerji projeleri geliştirmelerine katkıda bulunmak ve yatırımcıların elektrik girdi maliyetlerini düşürerek elektrik tedarikçilerine olan bağımlılıklarını azaltmaktır. Proje geliştirme tecrübemizi yeni gelişen ülke ve pazarlara da taşıyarak uluslararası bir proje geliştirme şirket kimliği oluşturabilmektir

İSG ve Çevre Politikamız

 • İş sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Çevre Konuları ile ilgili tüm yasal gerekliliklere uymak ve bunu şirket kültürünün parçası haline getirerek sürekli geliştirmeyi,
 • Sistematik bir yaklaşımla kuruluşta, İSG ile ilgili tehlikeleri belirleyerek, kaza ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden tüm önleyici tedbirleri almayı,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının yaratılmasının, öncelikli amacımız olduğu bilincini tüm çalışanlarımıza kazandırmak ve geliştirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi,
 • Müşteri enerji çözümlerimizi en faydalı olacak şekilde ve çevreye duyarlı olarak sunmayı,
 • Müşteri enerji çözümlerimizi en faydalı olacak şekilde ve çevreye duyarlı olarak sunmayı,
 • Çevreye duyarlı ürün ve hizmetlerin geliştirmeyi,
 • Çevre ve İSG sorunları konusunda hassas olarak yenilikleri ve gelişmeleri takip etmeyi,
 • Çevre ve İSG yönetmeliklerine koşulsuz ve istekli uygunluk sağlamayı,
 • Çevre konusunda, çalışanlar ve müşteriler ile farkındalık yaratıp çevre dostu bakışını yaymayı,
 • Konumuz ile alakalı tüm iş süreçlerimizde çevresel etkileri kesinlikle dikkate almayı,
 • Çalışmalarımızda olabilecek her türlü çevre kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasını,
 • Tüm bölümlerimizin, işleyişlerinde çevre ve İSG faktörlerini dikkate almasını,
 • Atıkları, çevreye en az etki edecek şekilde azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,
 • Enerji ve su gibi doğal kaynaklarımızı koruma çalışmalarını gerçekleştirmeyi,
 • Geri dönüşüm politikasının esas alınma faaliyetlerinin yapılmasını,
 • Çevreye duyarlı çalışma sistemimiz ile tedarik edilen ürünlerin çevreye etkilerinin ayrıntılı sorgulanmasını
 • İSG ve Çevre Yönetim Sistemlerini takip edilerek sürekli gelişimini sağlamayı.

KOCA ENERJİ A.Ş, tüm çalışma süreçlerinde ve her bölümünde saydığımız konu başlıkları ile çevre ve İSG konularında verdiği sözleri tutmayı taahhüt eder.

kalite ve çevre politika

KOCA ENERJİ olarak kalite politikamız, müşterilerimizin beklentilerini en üst seviyede karşılayacak yüksek kaliteli Kesintisiz Güç Kaynakları sistemlerini üretmek ve satış sonrası destek hizmetlerini güvenilir şekilde sağlamak için çalışmaktır. Kalite yönetim sistemlerini uygulayan ve sürekli geliştirme, iyileştirme felsefesini benimsemiş profesyonel kadromuzla sektörün önde gelen firması olmakta kararlıyız.

Uluslararası Sertifikalarımız

Çözüm Ortaklarımız