EPC-Hizmetleri

Firmanın tüm mühendislik, üretim, teslim ve montaj işlemlerini kendisinin üstlenmesi anlamını taşımaktadır

EPC “Engineering, Procurement, Construction” kelimelerinin kısaltması olup Türkçe’ de “Mühendislik, Tedarik ve Kurulum” anlamına gelmektedir. Bu da firmanın tüm mühendislik, üretim, teslim ve montaj işlemlerini kendisinin üstlenmesi anlamını taşımaktadır

+ 0
Teklif
0
Proje
% 0
Müşteri Memnuniyeti

EPC Süreci

Talepler

Yatırımcının talep ve isteklerine göre projenin oluşturulması

Analiz

Tesis yapımı aşamasında mevcut ve oluşabilecek çevresel şartların doğru analiz edilmesi

Önlemler

Mevcut mevzuat bilgi birikimi ışığında yapılan projelerin hayata geçirilme sürecinde ortaya çıkacak sorunları minimum seviyede tutulması

Tasarım

Tasarım aşamasında kullanılan dizayn programları ile insan faktörü kaynaklı hataların minimuma indirilmesi

Know How

Sahip olunan sektörel tecrübe ışığında doğru ekipmanın seçilmesi ve teknik know-how’ la tesisin devreye alınmasından uygulama sonrası süreçte yatırımcının yaşayacağı sorunların önüne geçilmesi

EPC Hizmetlerimiz

Ön fizibilite hizmetleri

Farklı mühendislik disiplinlerinin görüşleriyle projenin hayata geçmesinin ilk safhasında hazırlanır.

İmar Hizmetleri

Jeolojik etüt çalışmaları, şehir bölge planlaması, çevre mühendisliği ve harita mühendisliği çalışmaları dahil imar değişikliği başvurusu için tüm çalışmalar yürütülür

Projelendirme Hizmetleri:

Saha ve meteorolojik özelliklere göre yapılan santral tasarımları üretimdeki artış azalış oranını ciddi seviyede etkilemektedir. Uygun tasarım, ekipman ve mevzuat gereklerinin dikkate alınmasıyla projelendirme yapılır.

İnavasyon

Tasarım aşamasında kullanılan dizayn programları ile insan faktörü kaynaklı hataların minimuma indirilir.

Üretim raporu hizmetleri

Kurulum ve devreye alma süreçleri tamamlanmış yatırımların nihai kontrollerisonrasında hazırlanan üretim raporu hizmetleri verilir.