danışmanlık

Projeleriniz alanında uzman danışmanlarımız tarafından hazırlanır

KOCA ENERJI, Güneş enerjisinin en verimli şekilde kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefleyen, müşterilerine teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurularak yeni projeler hazırlayan mühendislik, danışmanlık, tedarik ve kurulum firmasıdır. Projeleriniz alanında uzman danışmanlarımız tarafından en ince ayrıntısına kadar analiz edilerek ve teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.

KOCA ENERJI, Güneş Enerjisi Santrali projelerinde fizibilite çalışmalarından başlayarak kurulum ve işletme aşamasına kadar olan süreci profesyonel şekilde yürüterek danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Danışmanlarımız bu noktada ihtiyacınız olan sistemi en iyi şekilde analiz ederek maksimum fayda sağlayabilecek şekilde müşterilerine danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

+ 0
Teklif
0
Proje
% 0
Müşteri Memnuniyeti

Lisans Gerektirmeyen Sistemler
( 1 – 1000 kW)

Güneş enerjisi potansiyeli belirlenmesi, Saha geliştirme ve temini, Saha, zemin ve yol çalışmaları, Yakın gerilim hatlarının incelenmesi, Elektrik şebekesine bağlantı için uygun yerlerin belirlenmesi, Yerleşim noktalarının belirlenmesi, Bölgesel ve noktasal iklim verilerinin incelenmesi, Elektrik üretim modellerinin analizi, En uygun sistem tasarımının yapılması, Ekipman seçimi ve projelendirilmesi, Kurulacak sistem için kapasite belirlenmesi, Yatırım maliyetlerinin hesaplanması, Yatırım seçeneklerinin sunulması, Teşvik kapsamına elverişli durumların belirlenmesi, Lisans başvuru dosyalarının hazırlanması, Lisans sonrası proje ve müşavirlik hizmetleri …

Lisans Gerektiren Sistemler
(500 kW – 100 MW)

Sistem kurulacak yerin belirlenmesi, uygun olmaması durumunda yeni yer belirlenmesi, Müşterinin elektrik tüketiminin belirlenmesi, Sahanın rüzgar veya güneş verileri analizi ve yorumlanması, Şebeke yapısının incelenmesi, Arazi zemin şartalarının incelenmesi, Veriler doğrultusunda uygun sistem seçimi, Ön fizibilite raporunun sunulması, Müşavirlik …