İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları2018-10-12T12:10:27+03:00

Bilinçli çalışma, dürüstlük, sabır, tutarlılık, üstün kalite, gelişme ve geliştirme, yardım etme ve yüreklendirme; Koca Enerji iletişim’de oluşturduğumuz kültürün dayandığı temel ilkelerdir. Değerlerimizin özünde; müşteri ve kalite odaklı olmak, teknolojik gelişmelerde lider olmak, çalışanının gelişimini desteklemek, motivasyon ve iş tatmini yaratmak vardır.

Belli bir hedefe ulaşmak isteyen ekiplerin ortak değerlerinin bulunması ve ekipteki tüm bireylerin, davranışları ve kararları ile bu değerlere sahip çıkmaları, başarının ön koşuludur. Bizim de stratejimiz; Koca Enerji iletişim’de bu büyümeyi sağlayan değerlerimize sahip çıkmak, diğer bir yandan da değişen ülke ve dünya koşullarının gerektirdiği yeni hedef, teknoloji, davranış ve sistemleri kurum kültürümüzün içine dahil etmektir.

Stratejilerimiz

• Tüm çalışanların müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için çalışması,
• Tüm çalışanların şirketin ortak hedeflerine odaklanması,
• Tüm çalışanların bilgi güvenliği gerekliliklerine inanması ve uygulaması
• Çalışma ortamında güvene, karşılıklı saygıya ve sevgiye dayanan ilişkilerin kurulması,
• İletişimin sağlıklı şekilde yapılması,
• Kurumsallaşma için gerekli insan kaynakları sistemlerinin kurulması,
• Organizasyonel yapının geliştirilmesidir.

İşe Alma ve Yerleştirme

Yıllık yapılan iş gücü planlaması doğrultusunda, işe alım sitelerindeki açık pozisyonlarımıza yapılan başvurulardan ve işe alım şirketlerinin veritabanları incelenerek gerekli temel niteliklere sahip adaylardan oluşan bir havuz oluşturulur. İşe alma ve yerleştirme sürecinde bu havuz içinden ihtiyaca göre uygun adaylar, işe alım ve danışmanlık firmaları ile birlikte değerlendirilerek, insan kaynakları ve pozisyonun ilgili yöneticilerinin katıldığı mülakat sürecinden geçirilmek üzere görüşmeye davet edilir. İşe alım süreci, pozisyonun seviyesine göre en az 2 aşamadan oluşmaktadır.

Başvurularınızı info@kocaenerji.com mail adresinde gönderebilirsiniz.


Kişisel Bilgiler


Öğrenim Durumu


Yabancı Diller


Alınan Eğitimler Seminerler


İş Deneyimleri


Referanslar


Tercihler